Esimies


Eräs johtaja kertoi minulle johtamistavastaan: ”Uskon, että minun on oltava kova, esimiestyö on yksinäistä puuhaa. Suunnittelen ensin strategian ja toteutan sen niin nopeasti, ettei kukaan ehdi vastustamaan”. Tällainen ajattelutapa saattaa olla joskus perusteltua, mutta laajasti sovellettuna esimies jää yksin, eikä saa organisaationsa tukea toimilleen. Näin uskomus näyttää toteuttavan itsensä.

Esimiehille suunnatuissa valmennuksissa ja koulutuksissa korostuvat itsearviointi; oman tausta-ajattelun, osaamisen ja valintoja ohjaavan ihmiskäsityksen tiedostaminen. Uskon, että onnistuneet muutokset ovat mahdollisia vain, jos hankkeiden ja projektien vetäjät sekä muutosta tukevat johtajat ovat itse sisäistäneet muutoksen ja ovat valmiita laittamaan itsensä oikeasti peliin.

On tärkeää, että esimiestyötä lähestytään useista, toisiaan täydentävistä näkökulmista. Tavoitteeni on, että osallistujat niin lyhyissä kuin pidempiaikaisissa valmennuksissa ymmärtävät, mihin laajempaan kokonaisuuteen käsiteltävät teemat ja asiat liittyvät.

Valmennukset voivat olla päivän mittaisia ja tiettyyn teemaan keskittyviä tai pidempiaikaisia kehittämis- ja valmennusohjelmia.

Tehdään yrityksesi johtamistaidoista jatkuvasti kehittyvä voimavara koko työyhteisölle!


 

Esimiesvalmennus

Coaching

Työnjohtaja 2020

Valmentava esimies

Kehityskeskustelu – NYT

Strategiapäivä

Teemaluennot