Coaching


Coaching tähtää tavoitteiden toteutumiseen ja tehokkaaseen osaamisen hyödyntämiseen. Coaching sopii erityisen hyvin johtavassa asemassa oleville ja esimiehille sekä sisäisille kehittäjille. Varsinkin ylin johto kokee usein olevansa haastavien tehtäviensä ja tärkeiden ratkaisujensa kohdalla yksin. Johdon lisäksi coachingia käytetään yhä laajemmin eri tehtävissä toimivien tukemiseen. Luxustuote on muuttumassa arkiseksi, mutta tehokkaaksi toimintatavaksi läpi organsaation. Valmennus sopii yhtä hyvin uransa alkuvaiheessa olevalle kuin kokeneelle konkarille.

On tärkeää ymmärtää, että coach ei tee valmennettavan puolesta päätöksiä tai lähtökohtaisesti neuvo häntä liiketoiminnassa. Tämän takia coaching ei sovikaan kaikille; se edellyttää valmennettavalta halua ja kykyä kriittiseen itsearviointiin. Coaching on aktiivista läsnäolevaa kuuntelua ja luottamuksellista keskustelua. Coach auttaa asiakastaan löytämään vastaukset hänelle tärkeisiin asioihin. Coachingissa valmennettava tarkastelee omaa työtään monista eri näkökulmista. Valmentajan tehtävänä on kysymällä haastaa valmennettavaa kehittämään itsetuntemustaan ja työroolejaan.

Valmentaja osaamiseni lisäksi tarjoan käyttöösi pitkän ja monipuolisen asiantuntemukseni ja osaamiseni esimies- ja johtoryhmätyön kehittäjänä, koulutussuunnittelijana sekä johdon konsulttina. Omaa erikoisosaamistani on toimia juuri siellä, missä johtaminen kohtaa arjen käytäntöönpanon ja sen monimutkaiset haasteet.

Ota yhteyttä