Kehityskeskustelu – NYT


Eräässä organisaatiossa käytiin 15-vuoden ajan kehityskeskusteluja kunnes toimintamallista päätettiin luopua ”tuottamattomana”. Hölmöläisetkin lopettivat aikanaan valon kantamisen säkeillä ikkunattomaan tupaan, mutta paraniko viisaus ja taito?

Valmennuksessa ei ole kyse vain kehityskeskusteluosaamisesta, vaan tavoitteena on myös arvioida ja kehittää samalla koko toimintamallia. Koska tarkasteluun nousevat kaikki johtamisen osa-alueet, sopii valmennus esimerkiksi esimiespäiville ja jatkokoulutukseen.

Kehityskeskustelut ovat aivan johtamisen ytimessä; niiden toimiessa hyvin myös johtaminen toimii. Tämä tarkoittaa, että kehityskeskusteluiden ongelmat ovat aina samalla myös johtamisen haasteita.

Monissa organisaatioissa alun innostus käydä kehityskeskusteluja on saattanut taantua vuosien aikana kaavamaiseksi tottumukseksi. Tässä valmennuksessa ei ole tavoitteena vanhojen mallien ”oikein” opettaminen, vaan oman ja ryhmän toiminnan nykytilanteen arviointi ja muuttaminen vastaamaan nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita.

Valmennus haastaa jokaisen miettimään työnsä merkitystä sekä itsensä ja ryhmän kehittymistä. Osallistujat kartuttavat työkalupakkiaan erilaisilla menetelmillä ja ymmärtävät oman organisaationsa kehityskeskustelujen periaatteet ja osallistuvat toimintamallin kehittämiseen.

Haluatko päivittää kehityskeskustelunne uudelle, innostavalle ja tuottavalle tasolle?

Ota yhteyttä!