Teemaluennot


Työyhteisövalmennukseen liittyvät alustukset ja luennot ovat osallistavia, viihdyttäviä ja takuuvarmasti keskustelua herättäviä. Parhaimmillaan luennot toimivat alustuksena alkavalle keskustelulle tai työpajalle, jossa esille tulleita asioita päästään suhteuttamaan osana omaa työarkea ja sen haasteita.

Luennon tarkempi aihe löytyy, kun keskustelemme työyhteisösi nykytilanteesta, ongelmista ja tavoitteista. Seuraavassa esimerkkejä erilaisista alustuksista:

– Mitä oikein johdetaan?
– Oman ja ryhmän osaamisen kehittäminen
– Motivaatio ja mielikuva ratkaisee!
– Keinoja selvitä kiireestä, stressistä ja muutospaineista
– Esiintymistaidoista
– Työilmapiiri ja yhteishengen rakentaminen
– Palautteen antaminen ja vastaanottaminen

Ota yhteyttä ja tutustutaan tilaisuuden tavoitteisiin ja sovitaan luennon aihe yhdessä!