Työnjohtaja 2020


Olen toiminut työnjohdon kouluttajana ja valmentajana 15 vuoden ajan. Tämä on opettanut minulle eniten johtamisesta ja esimiestyöstä. Työnjohtaja on siellä, missä tosielämän reunaehdot ja yllätyksellisyys tulevat näkyviin.

Työnjohtaja on oppimisen kannalta ratkaisevassa roolissa. Johto saa jatkuvasti palautetta työnjohtajajalta. Ryhmä, jota johdetaan hyvin, luottaa toinen toisiinsa, keskustelee paljon ja oppii tehokkaasti. Työntekijä, jolla on lähiesimies tukenaan suuntaa tekemistään ja osaamistaan yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaan.

Valmennuksessa selviää, mitä odotuksia, vastuita ja velvollisuuksia esimiesrooli edellyyttää sekä miten saada ryhmä mukaan kehittämään ja kantamaan vastuuta omasta työstään ja kokonaisuudesta. Siellä roiskuu missä rapataan. Hyvä työnjohtaja tietää, koska ja miten kannattaa puuttua ristiriitatilanteisiin ja laiminlyönteihin. Työnjohtajalta edellytetään luontevaa kykyä esiintyä varmasti ja vaikuttavasti oman porukkansa edessä.

Työnjohtajan tulee tietää, miten huolehtia ryhmän jäsenten työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Työnjohtajan rooli on muuttunut käskyttäjästä edellytysten varmistajaksi ja valmentajaksi. Työnjohtaja tukee jokaista ryhmänsä jäsentä hänelle sopivalla tavalla.
Osallistujat oppivat myös, mitä ”strateginen toimijuus” työnjohdolta edellyttää. Tämä edellyttää myös johdolta päättäväisyyttä purkaa perinteisiä hierarkioita ja jäykkiä valtarakenteita sekä niitä kannattelevia uskomuksia.

On tärkeää, että työnjohtaja ymmärtää, mihin laajempaan kokonaisuuteen hänen työnsä liittyy. Työtehtävien ymmärtäminen ja työprosessien tietämisen lisäksi hyvä työnjohtaja tunnistaa roolinsa myös ihmissuhteiden, osaamisen ja yhteisten sopimusten näkökulmasta.

Tehdään työjohtajan johtamistaidoista jatkuvasti kehittyvä voimavara koko yhteisölle!

Ota yhteyttä!