Työyhteisö


Tiesitkö, että työyhteisön johtaminen on kontaktilaji? Tässä lajissa tarvitaan niin tasapainoa kuin reipasta heittäytymistäkin. Parhaissa joukkueissa luotetaan kaveriin ja tuetaan toinen toisiaan kaikissa tilanteissa. Tällaisessa yhteisössä toimintajärjestelmä ei ole hengetön arkistokaappi, vaan innostava yhteisten sopimusten ja tavoitteiden alttari.

Valmennukset tarjoavat konkreettisia työkaluja työyhteisön arkipäivän haasteisiin ja kehittämiseen, prosesseihin, henkilöstön osaamiseen ja vuorovaikutuksen laatuun. Valmennus selkeyttää perustehtävää, tavoitteita ja työhön liittyviä ongelmatilanteita. Valmennukset voivat olla päivän mittaisia ja tiettyyn teemaan keskittyviä tai pidempiaikaisia kehittämis- ja valmennusohjelmia.

Valmennukset auttavat valitsemaan kulloinkin sopivan vaihteen, vauhdin ja suunnan. Valmennus parantaa yhteistyötä ja tuloksellisuutta koko työyhteisössä. Valmennuksissa paneudutaan erityisesti työn kehittämiseen ja halutun muutoksen hallintaan. Valmennukset voidaan kohdentaa koko työhteisölle, työryhmille tai esimiehille.

Uskon, että ihmisillä ja työyhteisöillä on jo kaikki voimavarat tarvittaviin muutoksiin. Lähdetään yhteiselle matkalle ja otetaan työyhteisösi rajattomat mahdollisuudet käyttöön!


 

Työyhteisövalmennus

Työyhteisöpäivä

Kehityskeskustelu – NYT

Strategiapäivä

Arvokeskustelu

Teemaluennot