Arvokeskustelu


Arvokeskustelut ovat palanneet entistä ajankohtaisempina ja kaikkia koskettavina. Arvot ohjaavat työyhteisön toimintaa ja luovat näin yrityskulttuurin perustan. Kun arvot ovat tunnistettu ja sisäistetty, ne alkavat ohjata arjen valintoja. Arvojen säännöllinen kirkastaminen on välttämätöntä.

Valmennuspäivän toteutus tarjoaa hyvän mallin arvokeskustelujen toteuttamisesta omassa työyhteisössä. Suunnittelen menetelmät ja toteuttamistavan juuri sinun ryhmällesi sopivaksi. Valmennus on käytännönläheistä ja osallistavaa. Keskustelun aiheet nousevat työyhteisön omista tarinoista.

Valmennus on mahdollista sovittaa eri kokoisille ryhmille. Arvokeskustelu on mielenkiintoinen ja opettava ryhmäkehityskeskustelu. Kutsu koko työyhteisösi koskettavaan arvopeliin!

Ota yhteyttä!