Kehityskeskustelu – NYT


Kehityskeskustelut ovat nyt kenties ajankohtaisempia kuin koskaan aikaisemmin. Kehityskeskustelujen merkitystä ja mahdollisuuksia osana johtamista on välttämätöntä tarkistaa ja kehittää säännöllisesti.

Valmennukseni räätälöidään asiakkaalle ajankohtaisten haasteiden ympärille. Valmennuspäivän tavoitteena on, että osallistujat ymmärtävät kehityskeskustelujen periaatteet ja menetelmät sekä oman työryhmänsä roolin tavoitteiden saavuttamisessa.

Päivän keskeisiä aiheita voivat olla mm.

– Kehityskeskustelun nykytilan arviointi, tavoitetilan asettaminen ja kehittämishaasteet
– Kehityskeskustelu prosessi ja osa-alueiden arviointi
– Osaamisen arviointi ja kehittäminen ryhmässä ja yksilötasolla
– Toimintakulttuurin ja ilmapiirin arvioiminen
– Kehittämisen painopisteiden esittely ja käsittely

Haluatko päivittää tiimisi kehityskeskustelut uudelle innostavalle ja tuottavalle tasolle?

Ota yhteyttä.