Työyhteisöpäivä


Elämä ei ole ne päivät, jotka ovat menneet, vaan ne päivät jotka muistamme!

Työyhteisöpäivän tarkoituksena on löytää ja vahvistaa työyhteisön omia voimavaroja ja eheyttää työilmapiiriä. Päivän keskiössä on yhteishengen rakentaminen ja arvostavan vuorovaikutuksen lisääminen työpaikalla. Päivä tarjoaa myös konkreettisia keinoja selviytyä kiireestä, stressistä ja muutospaineesta. Päivän tarkempi ohjelma sovitaan työpaikkakohtaisesti. Valmennuspäivä tarjoaa myös mahdollisuuden virkistävään irtiottoon arjesta.

Kokonaisuus on nimensä mukaisesti vahvasti yhteisöllinen. Koko työyhteisö voi osallistua tekemiseen jo suunnitteluvaiheessa. Päivän aikana käsitellään teemoja, jotka työntekijät katsovat ajankohtaisiksi ja hyödyllisiksi. Teemoja pohditaan ryhmissä osallistavia työtapoja hyödyntäen. Lopuksi päätetään yhdessä siitä, miten esille nousseita asioita pyritään kehittämään jatkossa. Työyhteisöpäivä on mainio tapa nostattaa yhdessä tekemisen ja onnistumisen tunnetta koko organisaatiossa. Päivän voi liittää myös osaksi muuta valmennusjaksoa.

Suunnitellaan yhdessä ryhmällesi ikimuistoinen työyhteisöpäivä!

Ota yhteyttä!