Työyhteisövalmennus


Yhdessä onnistuminen edellyttää sekä esimiehen kykyä johtaa ihmisiä että työntekijöiden taitoa toimia rakentavasti työyhteisössään. Onkin välttämätöntä kehittää sekä esimiestaitoja että työyhteisötaitoja.

Itseohjautuvassa työyhteisössä vastuuta otetaan ja tavoitteita toteutetaan joka päivä. Johtaminen jakaantuu työyhteisön kaikkien jäsenten kesken – kaikki johtavat jotakin, ainakin itseään. Siksi on tärkeää, että valmennuksessa ovat käytännönläheisesti kaikki johtamisen osa-alueet mukana.

Valmennusohjelmat ja -menetelmät suunnittelen aina asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden mukaan. Seuraavassa mahdollisia teemoja ja osa-alueita:

– Toimiva tiimi ja työyhteisö
– Itsensä johtaminen
– Vuorovaikutustaidot & luottamus
– Tiimin osaamisen kehittäminen
– Kehityskeskusteluvalmennus
– Arvokeskustelu
– Strategian kick-off
– Toiminnansuunnittelusta käytäntöön

Ota yhteyttä ja suunnitellaan juuri teille sopiva valmennuskokonaisuus!